យុទ្ធនាការណ៍

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 13 សីហា 2016

មកពិនិត្យដី រៀបចំដំណើរការឈូសឆាយ និងកំណត់មាត្រដ្ឋានសម្រាប់ដាំកូនល្មើនៅ ភ្នំបាសិតចំនួន 5ហិចតា

20161227-22 20161227-23

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 06 សីហា 2016

ចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដើមល្មើ របស់បងស៊ីណាត ដែលបានជាវពីក្រុមហ៊ុន អ៊ឹងសុទ្ធីគ្រុប នៅខេត្តកំពង់ធំ (ទើបតែដាំបាន 1ខែសោះដើមល្មើរបស់យើងលូតលាស់ និងបែកស្លឹកបានល្អណាស់)

20161227-20 20161227-21

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 05 សីហា 2016

សកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកដើមល្មើ ចំនួន 10ហិចតា (2000ដើម) របស់លោកឧកញា យុនសុភា ដែលបានជាវពីក្រុមហ៊ុនអឹងសុទ្ធីគ្រុប នៅស្រុក រុក្ខគិរី ខេត្តបាត់ដំបង

20161227-18 20161227-19

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 03 សីហា 2016

ចុះកំណត់មាត្រដ្ឋាន និងជីករណ្តៅសម្រាប់ដាំកូនល្មើ ជូនបងពិសិដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចំនួន 12ហិចតា (2400ដើម)

20161227-16 20161227-17

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 03 សីហា 2016

លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនល្មើរបស់ប្រទេសថៃ ពិតជាស្រលាញ់ដើមល្មើពិតប្រាកដមែន ទើបតែចុះពីយន្តហោះភ្លាម មិនព្រមសម្រាក ថែមទាំង ចុះផ្តល់បច្ចេកទេសដាំកូនល្មើ ជូនដល់អតិថិជនភ្លាមតែម្តង ហើយគាត់បានប្តេជ្ញាចិត្តថា និងជួយផ្តល់បច្ចេកទេសទាំងស្រុង ដល់កសិករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងវិនិយោគដំណាំល្មើ ដើម្បីអោយល្មើកម្ពុជាអាចឈរលើទីផ្សារអាស៊ានមួយដ៍សមស្រប និងមានស្ថេរភាព ។

20161227-15

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 01 សីហា 2016

ចុះត្រួតពិនិត្យដី កំណត់គំរូប្លង់ និងចំនួនដើមសម្រាប់ដាំ ជូនឯកឧត្តម ឯម សំអាន

20161227-14 20161227-13

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 30 កក្តដា 2016

ពិធីតាំងពិពណ៌ នូវផលិតផលល្មើរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ឹងសុទ្ធីគ្រុប នៅសហព័ន្ធស្រ្តីកម្ពុជា ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី សំណាក់ ស្ថានទូតអាមេរិក ។

20161227-11 20161227-12

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 26 កក្តដា 2016

កិច្ចពិភាក្សាលំអិតស្តីអំពីការវិនិយោគដំណាំល្មើ ជាមួយ ប្រធានសហព័ន្ធស្រ្តីកម្ពុជា

20161227-10 20161227-9

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 15 កក្តដា 2016

កិច្ចពិភាក្សាស្តីអំពីការវិនិយោគដំណាំល្មើនៅខេត្តកំពង់ចាម

20161227-7 20161227-8

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 07 កក្តដា 2016

ក្រុមការងារដំណាំល្មើ បានដឹកកូនល្មើ និងជួយបច្ចេកទេសដាំជូនបង ស៊ីណាត នៅភូមិ ក្រយា ឃុំ ក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ

04072016-01 20161227-4

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 06 កក្តដា 2016

ចុះត្រួតពិនិត្យដី ជូនអតិថិជន នៅភ្នំឪរ៉ាល់ នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការដាំនៅពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីរៀបចំដីរួច ។

20161227-3

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 06 កក្តដា 2016

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារបានដឹកកូនល្មើ និងផ្តល់បច្ចេកទេសដាំ ជូនបងចិត្រា នៅភ្នំឪរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

20161227-2 20161227-1

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 01 កក្តដា 2016

ដើមល្មើដែលក្រុមហ៊ុនបានដាំអោយអតិថិជន នៅស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិសាត់ចំនួន កន្លះខែសោះ កូនល្មើបែកមេក និងចេញត្រួយ ល្អណាស់

02072016-02 02072016-01

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 01 កក្តដា 2016

ចុះត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់បច្ចេកទេស និងតាមដានការលូតលាស់របស់ដើមល្មើជូនអតិថិជនដែលបានទិញកូនល្មើពីក្រុមហ៊ុនអ៊ឹងសុទ្ធីគ្រុប នៅខេត្តប៉ៃលិន

01072016-02 01072016-01

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 30 មិថុនា 2016

ដំណើរការ ត្រួតពិនិត្យដី និងកិច្ចពិភាក្សាសម្រេចចុងក្រោយស្តីអំពីការដាំដំណាំល្មើ ជាមួយក្រុមការងាររបស់ ឯកឧត្ត ស ថេង ស្ថិតនៅភូមិអូរស្ងួត ឃុំ តាសាញ ស្រុកសំលូត ខេត្តបាត់ដំបង

30062016-03 30062016-01

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 18 មិថុនា 2016

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាចំការល្មើ របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ងសុទ្ធីគ្រុប នៅខេត្តKachanaburi ប្រទេសថៃ ពិតជាធ្វើឲ្យអតិថិជនទាំងអស់ បានយល់ច្បាស់អំពី ផលប្រយោជន៍ អត្ថប្រយោជន៍ និងបច្ចេកទេសទាំងអស់ស្តីអំពីដំណាំល្មើ ហើយក្រុមហ៊ុនក៍សូមអរគុណ ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសន្យាថា និងដាំ ដើមល្មើទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មសិក្សានេះ ព្រោះវាអាចផ្តល់ផល ប្រយោជន៍ ដល់ក្រុមគ្រួសារ និងសង្គមជាតិរបស់យើងនាពេលអនាគត ។

6-1240x390a 20161224-5

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 03 មិថុនា 2016

មកបង្រៀនដាំល្មើ ជូនអតិថិជននៅខេត្តកំពង់ចាម

20161224-4 20161224-3

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ក្រុមហ៊ុន អឹុង សុទ្ធីគ្រុប

ថ្ងៃទី 03 មិថុនា 2016

ពិធីចុះកិច្ចសន្យា ទិញដើមល្មើសម្រាប់ដាំនៅភូមិព្រែកព្រះអង្គ ឃុំព្រែកព្រះបាក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម

20161224-1 20161224-2

Powered by themekiller.com