អរគុណចំពោះលោកអភិបាលស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង

សូមអរគុណចំពោះលោកអភិបាលស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកសំឡូតទាំងអស់ ដែលបានគាំទ្រ ក្រុមហ៊ុន អ៊ឹងសុទ្ធី គ្រុប លើការវិនិយោគដំណាំល្មើ។

 

 

Powered by themekiller.com