ចុះត្រួតដីជូនអតិថិជននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

23092016-2នេះជាសកម្មភាពចុះត្រួតដីជូនអតិថិជននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ដាំ ដំណាំ ល្មើនិងដាំនៅពេលឆាប់ៗនេះ ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំននិងផ្តល់ការប្រឹក្សា ទាក់ទាងនិងដំណាំល្មើអាច សាកសួរបាន។

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១២៤ AEo ផ្លូវលេខ៦៣ កែងផ្លូវលេខ២២៨ សង្កាត់ ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ។
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 21 53 35 | 088 929 2222 | 066 778 777
អ៊ីម៉ែល៖ ostkhmerdatepalm@gmail.com
គេហទំព័រ៖ www.khmerdatepalm.com
Facebook Page: ល្មើខ្មែរ ដំណាំធម្មជាតិ

Powered by themekiller.com