ចុះត្រួតពិនិត្យផ្តល់បច្ចេកទេស នៅខេត្តកំពង់ធំ

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារដំណាំល្មើ បានដឹកកូនល្មើ និងជួយបច្ចេកទេសដាំជូនបង ស៊ីណាត នៅភូមិ ក្រយា ឃុំ ក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ។

Powered by themekiller.com