ដំណើរការត្រួតពិនិត្យដី និងកិច្ចពិភាក្សាសម្រេច ចុងក្រោយស្តីអំពីការដាំដំណាំល្មើ

ដំណើរការ ត្រួតពិនិត្យដី និងកិច្ចពិភាក្សាសម្រេចចុងក្រោយស្តីអំពីការដាំដំណាំល្មើ ជាមួយក្រុមការងាររបស់ ឯកឧត្តម ស ថេង ស្ថិតនៅភូមិអូរស្ងួត ឃុំ តាសាញ ស្រុកសំលូត ខេត្តបាត់ដំបង ។

30062016-03

Powered by themekiller.com