កម្មវិធីមនុស្សធម៌ជូនដល់សាលារៀន

កម្មវិធីមនុស្សធម៌ទឹកចិត្តរបស់លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអ៊ឹងសុទ្ធីគ្រុប ពិតជាពិសេសណាស់ ទោះបីជារវល់ការងារយ៉ាងណា និងស្ថានភាពផ្លូវលំបាកយ៉ាងណាក៍ដោយ ក៍លោកអគ្គយនាយកឆ្លៀតពេល ចែកនំ និងអាហារដល់ក្មេងៗ នៅស្រុកបវិល ខេត្តបាត់ដំបង ដោយមើលឃើញនូវស្ថានភាពសាលារៀន និងជីវភាពរបស់កុមារលំបាកខ្លាំងពេក ។ តាំងនាមអោយថ្នាក់ ដឹកនាំសាលា និងសិស្សទាំងអស់សូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់លោកអគ្គនាយកនិងក្រុមគ្រួសារអោយជួបតែសេចក្តីសុខ អាយុវែង និងសូមជូនពរអោយដំណើរការវិនិយោគដំណាំល្មើរបឹស់លោកអគ្គនាយកកាន់តែលក់ដាច់ច្រើន និងមានប្រជា ប្រិយភាពបំផុតនៅកម្ពុជា ។

30062016-04

Powered by themekiller.com