ប្រព័ន្ធឬស

ប្រព័ន្ធឬស

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ឬសនៃដើមល្មើចែកចេញជា4 សណ្ឋាន ដូចខាងក្រោម៖

  • ឬសខ្យល់ គឺជាឬស តូចៗដែលដុះចេញនូវតាមបរិវេណគល់របស់ដើមល្មើ ហើយឬសប្រភេទនេះនិងស្រូបយកអុកស៊ីសែនក្នុងបរិយាកាសដើម្បីជួយដើមអោយមានភាពធំធាត់
  • ឬសសារធាតុចិញ្ចឹម មានតួរនាទីប្រមូលផ្តុំសារធាតុចិញ្ចឹម និងសំណើមសំរាប់គាំទ្រដើមល្មើ វាមានច្រើនកន្លែងនិងបែកខ្ញែកគ្នានៅក្បែរដើមវាចាក់ចុះទៅក្នុងដីប្រវែងប្រហែល1m ។
  • ឬសសម្រាប់សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែម ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែម ។វាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឬស ទី2ដែរប៉ុន្តែ វាចាក់ចុះក្នុងដី 1-2m ក្នុងករណីដីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមតិច នោះ ឬសប្រភេទនេះ មានសមត្ថភាពខ្លាំង ក្នុងការរកសារធាតុចិញ្ចឹមមកជួយដើមល្មើ ។
  • ឬសដែលស្វែងរកទឹក៖ជាប្រភេទឬសដែលដុះក្នុងបរិវេណដើម និងចាក់ចុះទៅក្រោមដី ដើម្បីស្វែងរកទឹក មកចញ្ចឹមដើមរបស់វា ។ ឬសប្រភេទនេះមានទំហំធំនិងរឹងមាំវាប្រៀបដូចជាឬសកែវ អញ្ចឹងដែរ ។

technical-of-datepalm

Powered by themekiller.com