ការកំចាត់ស្មៅ

ការកំចាត់ស្មៅ

ល្មើជាប្រភេទដំណាំដែលត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យជាចាំបាច់ និងត្រូវការខ្យល់ចេញចូលដោយងាយស្រួលពេញ១ថ្ងៃទើបល្អ ។ ដូច្នេះមិនគួរយកអ្វីមកបាំងដើម ឬយកអ្វីមកដាក់នៅជុំវិញគល់វានោះទេ ។ ចំពោះរដូវភ្លៀង ស្មៅដែលដុះជុំវិញដើមល្មើអាចលូតលាស់លឿនណាស់ ហើយវាអាចនិងដុះគ្របលើដើមល្មើដែលជាហេតុបង្កអោយដើមល្មើ មិនអាចលូតលាស់បានល្អ អាចលូតលាស់យឺត ឬអាចបង្កអោយមានសត្វល្អិតនានាដូចជាដួង ស្រមោច កណ្តៀ កណ្តុរ និងសត្វល្អិតក្នុងដីផ្សេងៗដ៍ទៃទៀត ។ ដូច្នេះគួរសំអាតស្មៅនៅក្នុងចំការរបស់យើងអោយស្អាតជាប្រចាំ យ៉ាងហោច ១ខែម្តងសម្រាប់រដូវភ្លៀង និង១ត្រីមាសម្តងសម្រាប់រដូវប្រាំងទើបប្រសើរ ។

20161208-10

Powered by themekiller.com